Kropsmanifest

 • Kroppe er fantastiske!
 • Vi vil skabe kropsglæde, begejstring og positive oplevelser med de kroppe vi alle lever med.
 • Vi opfatter kroppe som unikke, gode og acceptable.
 • Vi er facinerede af kroppes mange evner, funktioner og former.
 • Vi opfatter kroppes mangfoldighed som en ønskelig og positiv kvalitet ved det at være menneske.
 • Vi mener at enhver krop har krav på at blive set og respekteret alene fordi den er en del af og udtryk for et unikt menneskes personlighed.
 • Vi anerkender enhver persons ret til at træffe egne, oplyste og ukrænkelige valg omkring sin egen krop.
 • Vi respekterer menneskers frihed til at beklæde, udsmykke, modificere og omforme deres krop – eller lade være.
 • Vi mener enhver har frihed til i enhver situation at definere fortolkningen af sin egen krop.
 • Vi ønsker at kroppe skal have lov til bare at være – uden at blive bedømt, kommenteret eller seksualiseret af andre.
 • Vi er imod generaliserede kropsidealer, skønhedstyrani og objektificering af kroppe.
 • Vi er imod enhver form for udskamning af kroppe, kropsfunktioner og kropsvalg.
 • Vi ønsker at sætte fokus på alle facetter af det at have en krop.
 • Vi ønsker at frisætte kroppen og skabe en rummelig og accepterende kropskultur.
 • Vi vil modarbejde kropsforskrækkelse og tabuer omkring kroppes udseende og funktion.
 • Vi vil afmystificere kroppen og udfordre til nye erkendelser og holdninger gennem kropsbevidsthed og kropslige erfaringer.

Kontakt:

Tysmosen FriluftsCenter & NaturCamping
Nybøllevej 21,
2765 Smørum

tysmosen@naturister.dk

Brug for hjælp?:

Sociale medier:

Genvej: